Beroepscollege logo

PPL - Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

De Openbare School voor Praktijkonderwijs en de Katholieke School voor Praktijkonderwijs in Parkstad Limburg werken intensief samen. Samen worden ze ook vaak PPL genoemd.